Kävin läpi standardin vuoden 2010 aikana. Tähän saattaa tulla joitakin päivityksiä jälkikäteenkin.

sunnuntai 13. marraskuuta 2011

ISO 9241-210 ilmestynyt suomeksi (ja on parempi kuin alkuperäinen englanninkielinen...)

ISO 9241-210 on julkaistu suomeksi. Itse (Timo) tein käännöksen "leipätyön"; MetStan kanssa sitten stilisoitiin se.

Sen verran käännösprosessista, että alkuperäisessä englannin kielisessä versiossa oli useampi kohta, jotka olivat epäselviä tai eivät oikein loogisia. Kommunikoin standardin editoijan Tom Stewartin kanssa, ja hänkin huomasi puutteellisuuksia ja virheitä tekstissä.

Nämä epäselvät asiat on huomioitu suomenkielisessä käännöksessä. Ja sen vuoksi voi sanoa, että suomenkielinen versio on parempi kuin alkuperäinen!

Mutta katso myös kirja Navigoi oikein käytettävyyden vesillä! Siinä on paikkailtu standardin ongelmakohtia* ja on sen vuoksi vieläkin parempi...


*Nämä ongelmakohdat ovat siis minun jäsennystäni. Katso tämän blogin aiemmat kirjoitukset.

maanantai 21. maaliskuuta 2011

Käyttäjäkokemus: määritelmä

ISO 9241-210 sisältää käyttäjäkokemuksen määritelmän:
(alustava suomennos)

"Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä".

Tätä tarkennetaan seuraavilla huomatuksilla:

"HUOM. 1 Käyttäjäkokemus sisältää kaikki käyttäjien tunteet, uskomukset, mieltymykset, fyysiset ja psyykkiset vasteet, käyttäytymiset ja aikaansaannokset, jotka ilmenevät ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen.
HUOM. 2 Käyttäjäkokemus on seurausta tuotemerkin imagosta, ulkonäöstä, toiminnallisuudesta, järjestelmän suorituskyvystä, järjestelmän vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja avustavista ominaisuuksista, käyttäjän aiemmasta kokemuksesta johtuvasta sisäisestä ja psyykkisestä tilasta, asenteista, taidoista, persoonallisuudesta sekä käyttötilanteesta.
HUOM. 3 Käytettävyys käyttäjien henkilökohtaisten tavoitteiden näkökulmasta tulkittuna voi sisältää sen tyyppisiä aisti- ja tunnenäkökulmia, joita tyypillisesti liitetään käyttäjäkokemukseen. Käytettävyyskriteereitä voidaan käyttää arvioimaan käyttäjäkokemuksen joitakin näkökulmia."

Kommentti: Vaikka itse olin mukana luomassa tätä määritelmää, niin jälkikäteen ajateltuna se ei ehkä ole paras mahdollinen.

Hyvä määritelmähän on sellainen, että määritelmän sisältö vastaa semanttisesti termiä. Nyt "käyttäjäkokemus" on terminä subjektiivinen ("kokemus"), kun taas HUOM. 1:n mukaan käyttäjäkokemukseen kuuluu myös objektiivisia asioita ("aikaansaannokset). Olisi semanttisesti loogisempaa, jos käyttäjäkokemus määriteltäisiin puhtaasti käyttäjän subjektiiviseksi kokemukseksi.

maanantai 7. maaliskuuta 2011

käännös tulossa

Otinpa sitten hommaksi standardin kääntämisen. Valmistunee kevään 2011 aikana.

Käännöksestä keskustellaan ainakin jonkin verran sivuilla www.facebook.com/kaytettavyyskirja. Ja myös KäytettävyysOSY:n LinkedInin sivuilla