Kävin läpi standardin vuoden 2010 aikana. Tähän saattaa tulla joitakin päivityksiä jälkikäteenkin.

tiistai 20. huhtikuuta 2010

"6.2 Understanding and specifying the context of use"

Kyseessä on "ihmiskeskeisen suunnittelun" ensimmäinen aktiviteetti. 

Sisältöä:
 • "Context of use": "The characteristics of the users, tasks and the organizational, technical and physical environment define the context in which the system is used".
 • Nykyisen kontekstin analyysi on hyödyllistä, jotta ymmärrettäisiin uutta kontestia: "it is useful to gather and analyse information on the current context in order to understand and then specify the context that will apply in the future system".
 • Tuotoksia ovat seuraavat määritykset:
  • käyttäjä- ja muut asianosais- (stakeholders) ryhmät
  • käyttäjien ja käyttäjäryhmien kuvaukset
  • käyttäjien tavoitteet ja  tehtävät
  • järjestelmän ympäristöt
 • "sufficient detail to support design"
Arviointia
 • Verrattuna ISO 13407:aan tuodaan selkeämmin esille, että aktiviteetin tavoite on nimenomaan tulevan järjestelmän käyttökontekstin määritys (nykyisen järjestelmän kontekstimääritys nähdään potentiaalisesti hyödylliseksi, mutta ei siis itseisarvoksi).
 • Myös verrattuna 13407:aan,  kuvauksessa tuodaan selkeämmin esille, että eri käyttäjäryhmien tunnistaminen/määrittäminen on ekplisiittinen tehtävä (tämä oikeasti puuttuu ISO 13407:sta!). Ohjeita ei kuitenkaan anneta, miten tämä tehdään. 
 • Mielestäni selkeämpää olisi ollut, että käyttäjäryhmien tunnistaminen olisi oma aktiviteettinsa. Kun käytettävyysuunnittelun ensimmäinen kysymys tunnetusti on "ketä ovat käyttäjäsi?"
 • Hieman epäselvästi tuodaan esiin, että käyttökonteksti on käyttäjäryhmästä riippuvaista, ja että se tulisi määrittää käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tämä seikka myös tukee sitä, että selkeämpää olisi määrittää käyttäjäryhmien tunnistus omaksi aktiviteetikseen
 • On hyvä, että puhutaan sekä käyttäjien tehtävistä että tavoitteista. Kuitenkin niin suhde jätetään epäselväksi. Oma tulkintani on, että keskeistä on tavoitteet; tehtävät ovat sitten tapoja saavuttaa tavoitteet.
 • Aktiviteetti systemaatisesti suoritettuna on käytännössä mahdoton tehdä. Sen vuoksi ohje "should be described in sufficient detail to support the design activity" on mitä oleellisin. 
Yhteenveto
 • tullut vähän selkeyttä ISO 13407:aan verrattuna 
 • puutteena erillisen käyttäjäryhmien määritys -aktiviteetin puuttuminen; käyttäjätavoitteiden "löysä" käsittely

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti